Achtergrond

Welke ontwikkelingen hebben geleid tot Mijn GezondheidsPlatform? Lees meer over hoe het programma inspeelt op de vergrijzing, het groeiend aantal chronische patiënten en mondigere patiënten.

Vergrijzing

Mensen worden steeds ouder. Daardoor kunnen ze langer van het leven genieten. Ouderen hebben echter vaker aandoeningen die bovendien vaker chronisch zijn. Daarbij hebben steeds meer mensen chronische aandoeningen. Dit maakt de zorg ingewikkelder.

Naast het groeiend aantal ouderen, krimpt de beroepsbevolking. Daardoor moet de toegenomen hoeveelheid werk in de gezondheidszorg door steeds minder mensen gedaan worden.

Meer chronische aandoeningen

Mensen krijgen op steeds jongere leeftijd chronische aandoeningen. Dat heeft belangrijke gevolgen voor de zorg.

Jongere mensen met een chronische aandoeningen hebben lang zorg nodig. Zij leven immers langer door met chronische aandoening. Hier zijn slimme oplossingen voor nodig.

Mondige patiënten

Naast ouder, worden mensen ook mondiger. De tijd dat de dokter alleen bepaalde wat goed was voor de patiënt, is eigenlijk wel voorbij.

Mensen vinden dankzij internet bovendien heel snel veel informatie over hun ziekte of aandoening. Daarom willen patiënten steeds vaker meedenken over hun behandeling. Ze geven graag zelf aan wanneer en hoe ze zorg willen ontvangen.

Toenemende transparantie

Veel informatie is voor iedereen beschikbaar. Ook medische informatie. Daardoor weten mensen veel over hun aandoeningen en behandelmethodes. Deze kennis kan ingezet worden voor betere zorg.

Voordelen zelfmanagement

Patiënten met inspraak in hun eigen behandeling zorgen voor meer voordelen dan enkel efficiëntie. Zelfmanagement vergroot motivatie van patiënten en maakt dat ze minder vaak een beroep doen op zorg. Dit zorgt vaak voor betere uitkomsten dan bij reguliere zorg.

Mijn GezondheidsPlatform biedt oplossingen

Mijn GezondheidsPlatform speelt in op deze recente ontwikkelingen. Mondige patiënten kunnen hun eigen zorg regisseren.

Bovendien houdt Mijn GezondheidsPlatform rekening met multimorbiditeit. Als mensen meerdere chronische aandoeningen hebben, kan Mijn GezondheidsPlatform daarmee overweg.

Op het moment dat het hun uitkomt, kunnen patiënten contact opnemen met behandelaars.

Efficiëntie

Door de efficiëntieslag die behandelaars maken met Mijn GezondheidsPlatform, is het in de toekomst mogelijk dat zij hun patiënten alleen zien als daar noodzaak voor is. Behandelaars kunnen zo meer mensen behandelen.

Zorgverzekeraars zien het belang van zelfmanagement. Zij ondersteunen dan ook het gebruik van innovatieve zorgoplossingen, zoals Mijn GezondheidsPlatform.

Preventie

Op gebied van preventie speelt Mijn GezondheidsPlatform ook een belangrijke rol. Dankzij de verschillende coaches bewegen mensen meer, eten ze gezonder en roken ze minder. Daardoor hebben ze minder zorg nodig.

Het grote voordeel van Mijn GezondheidsPlatform is dat de gebruiker dit alles bij elkaar heeft in één programma.

Terug naar boven