Toepassingen

Er zijn twee verschillende toepassingen van Mijn GezondheidsPlatform. Het kan zelfstandig gebruikt worden via de website van de zorgverzekeraar. Dan is Mijn GezondheidsPlatform niet gekoppeld aan de systemen van een behandelaar.

Bij de andere toepassing van Mijn GezondheidsPlatform is het programma gekoppeld aan de systemen van de behandelaar. Deze toepassing ondersteunt artsen, verpleegkundigen en therapeuten bij de behandeling van patiënten. Deze toepassing is het best geschikt voor gebruik in een behandelrelatie.

Aanpassen aan voorkeuren

Mijn GezondheidsPlatform ondersteunt deelnemers bij het bereiken van de doelen uit het individuele zorgplan van de patiënt. De patiënten krijgen automatisch feedback en advies van het programma. U als behandelaar kunt dit onderdeel aanpassen aan uw voorkeuren.

Het advies van het programma is gebaseerd op landelijke protocollen, richtlijnen en standaard procedures. U kunt deze gegevens en grenswaarden aanpassen, zodat ze aansluiten op de situatie van de individuele patiënt.

Door de efficiëntieslag die u maakt met Mijn GezondheidsPlatform, is het in de toekomst mogelijk om uw patiënten alleen te zien als het noodzakelijk is. Waar mogelijk loopt de behandeling dan via Mijn GezondheidsPlatform.

Zelfstandig

Patiënten kunnen Mijn GezondheidsPlatform ook gebruiken via hun zorgverzekeraar, thuiszorgorganisatie of werkgever. Zij werken dan aan hun gezondheid zonder tussenkomst van een behandelaar. Meer informatie over deze versie leest u bij informatie voor gebruikers.

Terug naar boven